Servis

Servis vatrogasnih aparata

Na temelju ovlaštenja u okviru svoje registrirane djelatnosti obavljamo:


  • servisiranje vatrogasnih aparata i opreme (Pastor-TVA, Total, Gloria, MGS grupa, MG Rijeka, IVER, Vatromax, Anaf, Beta corporation, Ogniochron)
  • ispitivanje i servisiranje opreme za hidrantsku mrežu
  • ispitivanje i servisiranje ventila vatrogasnih aparata
  • ispitivanje posuda pod tlakom niske razine opasnosti za vatrogasne aparate te visoke razine opasnosti do 700 bara (svih vrsta kao i autospremnika na plin) u suradnji i pod nadzorom ovlaštenog i akreditiranog inspekcijskog tijela
  • usluga punjenja tehničkih plinova

Fotografije uz članak:
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda