SHEMA PROIZVODA
I - ODJEL NADZORA I OBRAZOVANJA II - ODJEL ZAŠTITE NA RADU III - ODJEL ZAŠTITE OD POŽARA IV - ODJEL ZAŠTITE OKOLIŠA VELEPRODAJA
PLANOVI UREĐENJA ELEKTROINSTALACIJE HIDRANTSKA MREŽA EMISIJE ZAŠTITNA OPREMA I ODJEĆA
OSPOSOBLJAVANJE ZNR GROMOBRANSKE INSTALACIJE VATRODOJAVA KOMUNALNA BUKA VATROGASNI APARATI
OSPOSOBLJAVANJE ZOP SREDSTVA ZA RAD PLINODOJAVA ZVUČNA IZOLACIJA  
UNUTARNJI NADZOR VENTILACIJA STATIČKI ELEKTRICITET ELABORATI ZO SERVIS VATROGASNIH APARATA
  SIGURNOSNI VENTILI PLINSKE INSTALACIJE LABORATORIJSKA ANALIZA  
  KEMIJSKE ŠTETNOSTI PERIODIČKO ISPITIVANJE VAGANJE ANALITIČKOM VAGOM  
  RADNA OKOLINA 1. ISPITIVANJE ODREĐIVANJE UGLJIKA    
  PROCJENE OPASNOSTI TLAČNA PROBA MJERENJE PROTOKA PLINOVA  
  MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI PROCJENE    
  ELABORATI ZNR PLANOVI    
  PRAVILNICI ZNR PRAVILNICI ZOP    
  OMSKI OTPOR      
  BUKA U RADNOM OKOLIŠU      Legenda:
PODRUČJE AKREDITIRANIH METODA PO NORMI HRN EN ISO/IEC 17025
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda