Popis rješenja - ovlaštenja poduzeća "Međimurje ZAING" d.o.o.
 1. Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu  Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klase: UP/I-115-01/15-01/04, Ur.broj: 425-02/2-15-2 od 29.04.2015
 2. Rješenje za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom  Ministarstva unutarnjih poslova pod brojem: 511-01-91-UP/i-7755/2-94.SN
 3. Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara i sustava za detekciju zapaljivih plinova i para  Ministarstva unutarnjih poslova pod brojem: 511-01-90-UP/I-19801/9-1995. ZK/ZH
 4. Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, klase: UP/I-540-02/08-03/08 Ur.broj: 534-08-1-1/4-11/8 od 19.08.2011.
 5. Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klase: UP/I-351-02/14-08/20, Ur.broj: 517-06-2-2-2-14-3 od 26.02.2014.
 6. Rješenje za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak Ministarstva zaštite okoliša i prirode klase: UP/I-351-02/14-08/37, Ur.broj: 517-06-1-1-1-14-4 od 10.04. 2014.
 7. Uvjerenje  za obavljanje poslova provjere i ispitivanja plinskih instalacija Hrvatske stručne udruge za plin - HSUP broj: A-IV-11-0009, od 14.06.2011. godine
 8. Ovlaštenje za ispitivanje plinskih instalacija na distributivnom području Elektrometala d.d. Bjelovar od 16.02.2004. Godine pod brojem: 598
 9. Suglasnost za ispitivanje plinskih instalacija na distribucijskom području Komus d.o.o. u stečaju Donja Stubica od 13.05.2012. pod brojem  1162/09
 10. Potvrda o akreditaciji klase: 383-02/13-30/037, ur.broj: 569-02/2-14-30 Hrvatske akreditacijske agencije od 30.04.2014.
 11. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor-TV proizvođača Pastor-TVA d.d. Rakitje pod brojem: PTVA-0117/15 od 30.09.2015.
 12. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor-TVA u pokretnom servisu proizvođača Pastor-TVA d.d. Rakitje, pod brojem: PTVA-0117/15PS  od 30.09.2015.
 13. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor inženjering proizvođača Pastor inženjering d.d. Rakitje, pod brojem: PINŽ-0117/15 od 30.09.2015.
 14. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor inženjering u pokretnom servisu proizvođača Pastor inženjering d.d. Rakitje, pod brojem: PINŽ-0117/15PS  od 30.09.2015.
 15. Ovlaštenje za obavljanje poslova servisiranja odnosno ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata za početno gašenje požara proizvođača MG Rijeka proizvođača MG Rijeka d.o.o. Rijeka, pod brojem: SVA MGRI-94-09/11 od 26.09.2011.
 16. Ovlaštenje za obavljanje poslova servisiranja odnosno ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata ZIS, uvoznika poduzeća Zaštita i sigurnost d.o.o. Zagreb, pod brojem: ZIS-59-10/2011 od 05.10.2011.
 17. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata GLORIA uvoznika poduzeća ZIEGLER d.o.o. Zagreb, pod brojem: ZI/GLO-11/0037 od 05.12.2011.
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050, 396-539
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda
Potvrda
Potvrda o akreditaciji