​ Popis rješenja - ovlaštenja poduzeća "M-ZAING" d.o.o.

1.​​ Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu Ministars​tva rada, mirovinskog sustava, obitelji i​ socijalne politike, Klase: UP/I-115-01/23-01/18, Ur.broj: 524-03-03/1-23-6 od 20.07.2023.

2. 

3.