Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite od požara obavljamo: