Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite od požara obavljamo:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
  • ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • izrada procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
  • izrada planova evakuacije
  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom – požarni minimum