Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite na radu obavljamo:

- ispitivanje niskonaponske električne instalacije prema metodi HRN HD 60364-6:2016 (točke 6.4.2.3. do 6.4.3.11.) * / **
- ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevine prema metodi HRN HD 623053:2013 (točke E.7.2.3. do E.7.2.4.) * / **
- ispitivanje ventilacijskih sustava prema metodi HRN EN 12599:2013 (točke 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.2, 8, 9)
- ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila u području od 0 do 100 bara *
- mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini u području od 20 do 140 dBA i od  16 do 20000 Hz po metodi HRN ISO 9612:2000
- mjerenje omskih otpora u području od 0 do 19,99 Ω prema metodi  HRN EN 61554-4:2008
- konzalting iz zaštite na radu
- organizacija osposobljavanja radnika za rad na siguran način, poslodavaca i ovlaštenika te povjerenika radnika za zaštitu na radu
- osposobljavanje voditelja evakuacije
- organiziranje stručnog osposobljavanja radnika u suradnji s ovlaštenim tvrtkama
- organiziranje osposobljavanja za pružanje prve pomoći s ovlaštenom ustanovom
- usluge koordinatora ZNR 1 i 2

Napomena: 
- metode označene sa  * su u akreditiranom području 
- metode označene sa ** odnose se naročito na ispitivanja instalacija građevina prije upotrebe - tehnički pregled i sl., dok su izuzetak periodička ispitivanja na zahtjev i pristanak klijenta