Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite na radu obavljamo:

- ​ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i izdavanje isprava o obavljenim ispitivanjima
- ispitivanje niskonaponske električne instalacije prema metodi HRN HD 60364-6:2016 (točke 6.4.2.3. do 6.4.3.11.) - akreditirane metode*
- ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevine prema metodi HRN HD 623053:2013 (točke E.7.2.3. do E.7.2.4.) - akreditirane metode*
- ispitivanje ventilacijskih sustava prema metodi HRN EN 12599:2013 (točke 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.2, 8, 9)
- ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka i vibracije, koncentracije opasnih tvari, osvijetljenost radnog prostora) i izdavanja isprava o obavljenim ispitivanjima
- ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila u području od 0 do 100 bara - akreditirane metode*
- mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini u području od 20 do 140 dBA i od  16 do 20000 Hz po metodi HRN ISO 9612:2000
- mjerenje omskih otpora u području od 0 do 19,99 Ω prema metodi  HRN EN 61554-4:2008
- izrada procjene rizika ZNR i općih akata iz područja zaštite na radu
- osposobljavanje radnika za rad na siguran način te pojedina stručna osposobljavanja
- osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika
- osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
- organiziranje stručnog osposobljavanja radnika u suradnji s ovlaštenim tvrtkama
- vođenje poslova zaštite na radu za male poslodavce
- provođenje internog nadzora
- usluge koordinatora ZNR 1 i 2