Obavijesti

Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu  za M-Zaing doo

25.05.2023. izdano je Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu za tvrtku M-Zaing doo klase: UP/I-115-01/23-01/18, ur.br. 524-03-03/1-23-4 od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke
  • 23.08.2021. primljeno je novo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustilčka mjerenja (mjerenje razine buke i zvučne izolacije) sa rokom važenja 5 godina.
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2
  • Korisnik: MEĐIMURJE ZAING d.o.o.
  • Naziv projekta: „Ulaganje u unapređenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja“
  • Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća razvoj aplikativnog rješenja (softvera) kojim će se kroz IKT alate obuhvatiti i centralizirati poslovni procesi, a koji su trenutno tehnološki zastarjeli, neadekvatni ine udovoljavaju potrebe optimalizacije poslovanja.  Razvojem softverskog rješenja sa pratećom hardverskom opremom omogućiti će se razvoj poslovnih procesa i unaprjeđenje poslovanja prijavitelja te pružiti mogućnosti zadovoljenja zahtjeva i potreba kupaca te pridobivanje novih tržišta. Konačan cilj je optimizirati i unaprijediti poslovne procese te podići kvalitetu u gotovo svim segmentima poslovanja.
  • Ciljevi i očekivani rezultati: Cilj projekta je uspostaviti sustav koji će odgovarajućom i pravovremenom pripremom i planiranjem eliminirati ili minimizirati sve trenutačno negativnestrane postojećeg informacijskog sustava. Rezultat projekta je povećanje učinkovitosti poslovanja.
  • Ukupna vrijednost projekta: 445.000,00 knIznos koji sufinancira EU: 227.840,00 knRazdoblje provedbe projekta: 01. 03. 2020. – 01. 09. 2020.
  • Kontakt osoba za više informacija: Dragan Jambrović; info@zaing.hrKorisni linkovi: www.strukturnifondovi.hr
Potvrda o Akreditaciji

Završen postupak ponovne akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,  te zaprimljena nova potvrda sa prilogom.

Prilog potvrdi o akreditaciji

Dana 31.07.2012. primljen je novi Prilog potvrde o akreditaciji dopunjen sa novim metodama HRN EN 10849:2008 i HRN EN 12619:2006.

Potvrda o akreditaciji

Akreditacija

19.04.2012. izvršen redoviti godišnji nadzor od strane HAA pri čemu je utvrđeno da sustav funkcionira, a izvršena je i zamjena određenih metoda, o čemu više po primitku potvrde o akreditaciji.

Servis vatrogasnih aparata

Od 01.10.2011. ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata izdaju proizvođači odnosno uvoznici, pa je tako Međimurje ZAING doo ovlašten od slijedećih proizvođača odnosno uvoznika:
- Pastor-TVA d.d. Rakitje
- Pastor inženjering d.d. Rakitje
- MG Rijeka d.o.o. rijeka
- ZIS d.o.o. Zagreb
- Ziegler d.o.o. Zagreb za aparate Gloria (u potupku)

Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

25.08.2011. primljeno je novo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustilčka mjerenja (mjerenje razine buke i zvučne izolacije) sa rokom važenja 5 godina.

Rješenje-buka

Potvrda o akreditaciji

Dana 08.08.2011. primljena je nova Potvrda o akreditaciji koja obuhvaća prošireno područje akreditiranih metoda i to akustička mjerenja i ispitivanje sigurnosnih ventila.